O nama

Magnat-Petrović D.O.O. je privredno društvo čije je osnovna delatnost posredovanje u prometu nepokretnosti.

Početak rada našeg Privrenog društva vezan je za 1993 godinu kada se prvi put registruje kao Agencija “Petrović” sa sedištem na Novom Beogradu. Uz veliki entuzijazam i rad osnivača Agencija počinje svoj razvoj i uspon koji traje do danas.

Februara 1995 godine osnivač sa poslovnim partnerima, formira poslovni sistem MAGNAT NEKRETNINE koje vrlo brzo zauzima jedno od vodećih mesta među posrednicima u prometu nepokretnosti gde se i danas nalazi.

U skladu sa savremenim trendovima poslovanja, proširenjem polja delatnosti i sopstvenim razvojem Agencija menja svoju pravnu formu i od januara 2007 godine poslujemo kao privredno društvo pod imenom MAGNAT Petrović D.O.O. sa sedištem na Novom Beogradu i posebnom poslovnom jedinicom u Beogradu. Istovremeno poslovni sistem MAGNAT NEKRETNINE menja svoju pravnui formu i prerasta u privredno društvo MAGNAT nekretnine D.O.O.

Svoje poslovanje i rad kao posrednici u prometu nepokretnosti zasnivamo na poverenju koje nam ukazuju naši klijenti svih ovih godina a mi za njih obavljamo sledeće poslove:

• prijem zahteva za prodaju ili kupovinu nepokretnosti
• prijem zahteva za izadavanje ili uzimanje u zakup nepokretnosti
• realna tržišna procena vrednosti nepokretnosti
• prezentacija ponude i potražnje kroz aktuelne medije
• pravni, ekonomski, arhitektonski i drugi saveti
• povezivanje kljienta i pregovaranje odnosno posredovanje u užem smislu
• saradnja sa poslovnim bankama
• provera isprava, pravni deo
• izrada Predugovora i Ugovora sa overom istih
• učestvovanje u poreskom postupku
• uknjižba prava svojine

Osnovni princip rada je poseban pristup svakom klijentu ponaosob jer je promet nepokretnosti kompleksan posao koji obuhvata oblasti prava, ekonomije i psihologije. Takav pristup pretpostavlja znanje, iskustvo i savesnost koje moraju biti u funkciji zaštite interesa svakog učesnika u prometu nepokretnosti ali isto tako moraju zadovoljiti zahteve brzine i efikasnosti koje nameće savremeno društvo.

Posebna pažnja je poklonjena pravnoj sigurnosti svih klijenata koja se ostvaruje potpunom proverom isprava kojima se dokazuje pravo svojine na nepokretnostima, proverom identiteta ugovornih strana i izradom Ugovora koji na kraju omogućavaju jednostavnu uknjižbu prava svojine kao krajnjeg cilja svakog prometa nepokretnosti.

U svom radu oslanjamo se na iskustvo i obučenost naših agenata koji su spremni da u svakom trenutku odgovore na zahteve klijenata.

Svojim prisustvom Magnat-Petrović D.O.O. kao posrednik u prometu nepokretnosti bio je i ostao siguran i pouzdan partner svakom klijentu koji je zakucao na naša vrata.


Naši zadovoljni klijenti ostaju istovremeno i naš najveći oslonac u daljem radu, naša najbolja preporuka i iznova nam daju motiv da istrajemo na način kojim smo radili svih ovih godina sa željim da budemo još bolji i da iz naše kancelarije ljudi izlaze sa osmehom na licu.